Služby

Inženýrské stavitelství

Provádíme široké spektrum zemní prací - od drobných výkopů pro malé stavby až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu komunikací či inženýrských sítí. Jedná se např. o výkopy základových pásů, výkopy pro plynovody, vodovody, kanalizace a to včetně pokládky, dále chodníky, komunikace atd. Zemní práce jsme schopni realizovat sami vlastní technikou.
K dispozici jsou např. nákladní automobil Tatra 815 s vlečkou k odvozu zemin, štěrků, písků a suti, IVECO 90E17 - nosič kontejnerů s hydraulickou rukou k odvozu suti a stavebního materiál či strojní mechanizmy značek Caterpillar, Zeppelin a Bobcat.