Reference

Pozemní stavitelství

Stavební úpravy obj. 38 vedoucí ke změně účelu užívání ze skladovacího objektu na výrobní objekt výbušnin

Stavební úpravy obj. 38 vedoucí ke změně účelu užívání ze skladovacího objektu na výrobní objekt výbušnin

Místo výstavby: Vsetín

Rok výstavby: 2014

Investor: Austin Detonator s.r.o.

Středisko: pozemní stavitelství