Reference

Pozemní stavitelství

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - Brána do vesmíru - vzdělávací a naučná expozice, SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - Brána do vesmíru - vzdělávací a naučná expozice, SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park

Místo výstavby: Valašské Meziříčí, areál Hvězdárny.

Rok výstavby: 2013

Investor: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Středisko: pozemní stavitelství